امروزه ایمپلنت دندان راهی برای خلاصی از دست مشکلات بی‌دندانی است. ایمپلنت دندان جایگزینی مناسب برای دندان مصنوعی است. این دندان ها به دلیل شکل ظاهری و مشکلات دیگری که داشت، رضایت مریض را به سمت خود جلب نمیکرد.قراردادن ایمپلنت دندان در فک، درمانی نه چندان سخت است که عارضه ای در بر ندارد.

بیشتر بخوانید

تماس با ما (سریع)
تماس با ما